Kan uw kind ondersteuning gebruiken op de basis- of middelbare school?

Onderwijspraktijk Judith4kids uit Sprang-Capelle zorgt voor professionele begeleiding, afgestemd op uw kind (in regulier of speciaal onderwijs). In alle rust en op ontspannen wijze leren; daar gaat het om!

Bij Judith4kids kunt u terecht voor:

  • De basisstof van rekenen, (begrijpend) lezen, taal of andere vakken op de basisschool
  • Een leer- of ontwikkelingsstoornis (zoals dyslexie, dyscalculie, ADD of autisme)
  • Een onleesbaar handschrift
  • Zelfvertrouwen en motivatie (bijv. vanwege faalangst of hoogbegaafdheid)?
  • De overgang naar de middelbare school of  het maken van (CITO) toetsen
  • Het plannen en voorbereiden van huiswerk
  • Diverse vakken op de middelbare school (specialisatie: alle talen)

De begeleiding gaat uit van de behoeften van het kind  en kan plaats vinden in de praktijk in Sprang-Capelle, thuis bij het kind of op school (in overleg). Ook buiten de regio Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik, Kaatsheuvel en Drunen is ondersteuning mogelijk. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!