Reviews

Untitled-1

Onderwijspraktijk Judith4kids kan ook voor uw kind het verschil maken!

Wilt u zelf een review achterlaten? Binnenkort kan dat hier! En u kunt natuurlijk altijd een review schrijven op mijn Facebook of Google+ pagina
[wp-review]

Enkele reviews

– BASISONDERWIJS:

Deze review gaat over een leerling van groep 4:

Judith is een bevlogen vrouw. Ze heeft passie voor haar vak en ze straalt zoveel levenslust uit. Een persoonlijkheid waar elk kind zich op zijn/ haar gemak zal voelen. (en ouders)  Ze weet hoe ze kinderen echt kan ontmoeten; nl vanuit een positief contact. Ze weet de kwaliteiten van kinderen te vinden en tegelijk weet ze ook te ontdekken waar de moeilijkheden/ valkuilen zitten, cognitief en sociaal emotioneel. Ze weet hoe ze kinderen kan uitdagen en enthousiasmeren. Leren is leuk bij Judith!

Onze zoon gaat zo nu en dan naar Judith en vraagt dan “wanneer mag ik weer naar Judith”  Ja, judith heeft zulke leuke uitdagende hersen krakende sommetjes, dat boeit hem ! Onze zoon heeft extra uitdaging nodig en daar helpt Judith ons enorm bij! Judith’s werk maakt dat onze zoon een tevreden glimlach op zijn gezicht blijft vasthouden. Ik heb dat prettige gevoel dat ik als ouder de juiste keuze hebt gemaakt voor mijn kind;  om mijn kind zo te zien stralen ,omdat ik gezien heb dat hij dit stukje nodig had aan extra uitdaging,  dat is pas wat er toe doet! Zo fijn om je kind te zien in zijn behoeftes en de respons van hem daarin terug te voelen!

Het volgende gaat over een leerling in groep 6:

Onze dochter zit in groep 6 (basisonderwijs) en krijgt bij Judith4kids ondersteuning bij omgang met voor haar lastige zaken, zoals bijvoorbeeld het rustig en duidelijk voor je mening uitkomen in de klas en tijdens het spelen met haar vriendinnen. Judith geeft haar in alle rust en op het juiste niveau, het vertrouwen in zichzelf dat ze zo hard nodig heeft.

Deze review gaat over een leerling in groep 8:

Mijn dochter voelde zich meteen prima op haar gemak bij Judith! Een opfriscursus van een paar lessen was genoeg om haar vol goede moed naar t voortgezet onderwijs te laten gaan. Vooral de mail na elke les met een samenvatting van de les en de voortgang heb ik als heel prettig ervaren!

Suzanne Groenendaal, juli 2016

Reactie van een andere ouder (groep 8):

Als ouder wil je het beste voor je kind. Je wenst je kind een ontspannen tijd op de basisschool toe. Door de enorme werkdruk van leerkrachten is er juist voor de bovengemiddelde leerling minder tijd en individuele aandacht. Toen bleek dat onze zoon moeite had met de Nederlandse grammatica hebben we de hulp van Judith ingeroepen. Judith heeft in een rustige omgeving, op een hele ontspannen manier, onze zoon geholpen. Judith nam de tijd, die hij daarvoor nodig had, om alle grammatica nog een keertje uit te leggen.

Dank je wel Judith!

 

– VOORTGEZET ONDERWIJS:

Een ouder van een leerling van 4 havo schreef:

Havo 4, dat beloofde een pittig jaar te worden. Maar is dat even meegevallen! Voor mij als moeder dan :). Ik heb me dit jaar echt helemaal niet meer met huiswerk hoeven bemoeien. De planning deed mijn zoon zelf in overleg met Judith en op het einde van het jaar stemde hij ook samen met haar af wanneer hij behoefte had aan ondersteuning. Nog nooit zo’n relaxte proefwerkweek meegemaakt als deze laatste. En ook nog een prachtig resultaat; zonder onvoldoendes over! Een blije relaxte mama, met een héél blije trotse zoon.

Nog een review over een leerling van 4 havo:

In mei 2015 heeft Judith een plan opgesteld om onze zoon te begeleiden. Samen hebben zij in de paar maanden die dat schooljaar restten een groot deel van de doelen al behaald en is hij zonder verliespunten (!) over gegaan. En als bonus is de sfeer thuis er een stuk relaxter op geworden.
Ontzettend bedankt Judith!

Het volgende stukje gaat over een leerling in 5 havo:

Hoe motiveer je iemand die een hekel heeft aan leren?
Dat is een vraag die mijn man en ik onszelf vele malen hebben gesteld gedurende de middelbare schoolloopbaan van onze dochter. Voor de meeste vakken was het niet zozeer een kwestie van niet kunnen, maar vooral van er geen zin in hebben. Voor het vak geschiedenis was dat een dubbel probleem. Er was zowel sprake van een gebrek aan motivatie, als een gebrek aan inzicht. Diverse mensen hebben geprobeerd onze dochter te begeleiden bij (met name) dit vak. Niets hielp en de drieën werden soms een vier, maar kwamen nooit hoger. Ook de docenten op school lukte het niet hier iets aan te veranderen.
Ik kende Judith als collega. Ik wist hoe zij les gaf en ook dat zij een opleiding heeft gevolgd om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen helpen. We hadden het volste vertrouwen in Judith’s kunnen en vestigden onze hoop op haar om onze dochter door haar eindexamen heen te loodsen. Deze actie kunnen we als zeer geslaagd beschouwen. Uiteindelijk bleek na al de lessen, motivatietechnieken, enzovoort die Judith op haar losgelaten had, dat onze dochter voor geschiedenis haar hoogste examenresultaat behaalde, namelijk een 7,1! Nog nooit hoger gekomen dan hooguit een 4 en nu een 7,1. Natuurlijk heeft zij hiervoor zelf moeten werken. Zonder de motivatie en de behandeling van de leerstof door Judith was haar dat echter niet gelukt. Daarvan zijn wij heilig overtuigd. Onze complimenten voor Judith! We zullen ‘Judith4kids’ dan ook zeker aanraden aan eenieder wiens kind problemen heeft met leren en/of de motivatie tot leren!

Martien Hagoort en Gerdien Hagoort – de Boer

Lees hieronder enkele opmerkingen van een ouder over een leerling in 3 havo:

Het gaf mij veel rust dat mijn zoon naar Judith ging voor huiswerkbegeleiding. Ik wilde hem wel helpen en overhoren maar dat gaf vrij veel weerstand. Dat riep bij mij weer de nodige spanning op en het geheel kwam de sfeer thuis niet ten goede. Nu leert hij – in een ontspannen sfeer – bij Judith niet alleen voor verschillende proefwerken, maar hij leert ook zelf te plannen en efficiënter te leren. En wat natuurlijk helemaal fijn is, is dat zijn cijfers zijn verbeterd.

Opmerking van de leerling (3 havo):

Ik zelf vind de hulp van Judith heel efficiënt, ik leer de stof die ik meeneem maar ook leer ik hoe ik de volgende de stof van hetzelfde vak makkelijker kan leren. Ik vind het ook fijn om overhoord te worden bij Judith want Judith is zelf ook lerares geweest dus zo kan ze een beetje bedenken wat er gevraagd gaat worden op de toets en dat is heel handig.

Weer andere ouders schreven (leerling in havo 2 en 3):

Als eerste was er een kennismakingsgesprek waar we met elkaar “wensen/verwachtingen” hebben uitgesproken. Het was een open gesprek met wederzijdse inbreng. De sfeer is heel huiselijk dus dat geeft een kind een fijn gevoel. Er werd steeds besproken wat de plannen waren of je kon zelf iets aandragen om te oefenen. Judith bereidde dan zo de les voor. Na iedere les werd er steeds teruggekoppeld en een gemaakt proefwerk werd vaak gebruikt om te kijken of iets wel of niet al begrepen was. Steeds was er ook veel belangstelling voor het kind zelf en dat geeft zelfvertrouwen. Als ouders vinden wij de samenwerking heel prettig.

– SPECIAAL ONDERWIJS:

Ook jongeren die vrijwel niet kunnen lezen of schrijven hebben behoefte aan iets nieuws leren. Zo ook mijn zoon die op eigen verzoek een aantal lessen kreeg over o.a. het menselijk lichaam, iets wat hem echt boeit.

Judith had speciale plaatjes gezocht die de les interessant en begrijpelijk maken voor hem. Leuk te horen dat hij alweer vraagt wanneer de volgende les komt!’

– HBO:

Dit is de recensie van een 20-jarige HBO leerling:

Ik ben een HBO-studente van 20 jaar. Sinds kort weet ik dat ik ADD heb. Lastig met studeren!! Ondanks de naam Judith4kids werkt het ook goed voor volwassenen. Judith heeft mij geholpen met mijn leerprobleem. We hebben samen gekeken naar hoe ik op de beste manier kan leren en wat ik de fijnste manier van plannen vind. Judith stuurt na elke bijeenkomst een mail met alle punten die zijn afgesproken, zodat je daar nog een keer naar terug kunt kijken. Ik heb erg veel van Judith geleerd. Ik kan nu op eigen kracht verder, maar met grote projecten zal ik haar hulp nog wel eens nodig hebben. We hebben afgesproken dat ik dan altijd bij haar kan aankloppen.