Schrijven

Schrijven

  • Heeft uw kind een onleesbaar handschrift of andere problemen met schrijven?
  • Heeft uw kind een motorische co├Ârdinatiestoornis, zoals DCD?

Ik ben opgeleid tot Motorisch Remedial Teacher en kan daarom wellicht uw kind hulp bieden, bijvoorbeeld door het analyseren van het handschrift en het bieden van gerichte oefeningen of het kijken naar geschikte hulpmiddelen.