Werkwijze

Untitled-1
Het onderwijs op school is niet voor elk kind toereikend. Onderwijspraktijk Judith4kids biedt professionele, individuele hulp op maat. Ik geniet enorm als een kind door wat extra hulp weer mee kan doen op school en trots is op dat wat hij allemaal kan!

1-op-1 begeleiding

Het 1-op-1 begeleiden van een kind geeft veel resultaat, want ik kan uitgaan van de precieze onderwijsbehoeften en het niveau van het kind. Oplossingsgericht leren is hierbij het motto: Wat wil het kind zelf graag bereiken? Welke stappen zijn er nodig om dit te realiseren? Welke talenten van de leerling kunnen ingezet worden? Welke wijze van begeleiding leidt tot resultaat? Samen komen we er wel!

Ik vind het belangrijk om elk kind op positieve wijze te begeleiden, dus ook voortdurend te kijken naar de succeservaringen die er zijn. Samen lachen draagt ook bij aan ontspannen leren. Het gaat erom dat de leerling weer plezier in leren krijgt en een positief gevoel over de eigen capaciteiten.

Contact met ouders

Het contact met de ouders en afstemming met de school zijn uiteraard zeer belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen bereiken, zowel vooraf als tijdens de behandelperiode en bij het afsluiten hiervan. Na elke oefenbijeenkomst wordt er in een kort (mail-)bericht aan de ouders en eventueel aan school vermeld wat de opvallendste bevindingen zijn.

Intakegesprek

Op eigen initiatief of op advies van anderen (bijvoorbeeld de school of arts) kunt u contact opnemen met Onderwijspraktijk Judith4kids. Het intakegesprek is gratis (maximaal 1 uur).

Hierin wordt besproken wat de hulpvraag is, om welke doelen het gaat en hoe de begeleiding er uit zou kunnen zien. Om de leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen worden er enkele vragen gesteld over de onderwijsbehoeften en –ervaringen.

Het intakegesprek is tevens een kennismakingsgesprek met ouders én kind. Uiteraard wordt er ook naar de mening van het kind gevraagd. Veiligheid, vertrouwen en een positief klimaat zijn voorwaarden voor een prettige samenwerking.

Het gesprek is geheel vrijblijvend. Neem dus gerust contact op!

Bijeenkomsten

Het aantal bijeenkomsten wordt afgestemd op de leerling en de resultaten. Hierbij wordt uitgegaan van het schoolwerk en aanvullend didactisch onderzoek. Een handelingsplan voor de ouders en school behoort tot de mogelijkheden. Vooral bij Remedial Teaching (basisonderwijs) is dit erg nuttig, omdat zo de beginsituatie, de doelen, de werkwijze en behaalde resultaten overzichtelijk in kaart gebracht worden.

Zoals hiervoor vermeld, krijgen de ouders sowieso na elke bijeenkomst per mail een kort verslagje met de bevindingen van die dag. Aan het eind van de behandelperiode vindt er een evaluatiegesprek met de ouders plaats, eventueel tezamen met de schoolleerkracht.

De begeleiding van uw kind kan zowel na als onder schooltijd plaatsvinden. In het laatste geval is toestemming van de schooldirectie nodig.

Oefenruimte

Praktijkruimte Judith4KidsIk heb een eigen praktijkruimte aan huis voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding. Het is ook mogelijk ondersteuning op locatie te krijgen, zoals bij de leerling thuis of op school. Uiteraard wordt dit in overleg afgestemd. Ook kan coaching aangevraagd worden door scholen.

Tijdens schoolvakanties is de praktijk in principe gesloten.