Rekenen – Dyscalculie

Rekenen (dyscalculie)

Dyscalculie

  • Heeft uw kind moeite met de basisstof van rekenen op de basis- of middelbare school?
  • Heeft uw kind behoefte aan extra uitleg, herhaling en oefening of een andere benadering dan op school?
  • Heeft uw kind dyscalculie?
  • Heeft uw kind specifieke rekenproblemen, zoals het automatiseren van de tafels?

Onderwijspraktijk Judith4kids kan ondersteuning bieden bij allerlei onderwerpen, van bijvoorbeeld handig rekenen met kleine of grote getallen tot decimale breuken en van redactiesommen tot cijferen.

Meer over dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren en vlot en accuraat toepassen van reken-wiskundekennis (zie bijvoorbeeld www.balansdigitaal.nl). Net zoals bij dyslexie (bij taal) wordt dyscalculie niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Leerlingen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij de opgaven stap-voor-stap aangeboden worden. Er is veel extra oefening en herhaling nodig, omdat deze leerlingen moeite hebben met het automatiseren van het rekenen (zoals de tafels van vermenigvuldiging). Ook de emotionele ondersteuning is belangrijk, want de leerling moet weer vertrouwen krijgen in de eigen capaciteiten. Zoals op bovengenoemde site te lezen is, kan een RT-er hulp bieden naast het zorgteam van school. Bij Onderwijspraktijk Judith4kids kunt u hiervoor terecht.

Wilt u meer weten over mijn begeleiding bij dyscalculie? Neem vandaag nog contact met me op!