Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding Voortgezet Onderwijs

  • Heeft uw kind moeite met het plannen en voorbereiden van huiswerk, zoals toetsen?
  • Haalt uw kind onvoldoendes voor vakken op de middelbare school?
  • Heeft uw leerling behoefte aan extra begeleiding bij de voorbereiding op het eindexamen?
  • Vindt u het lastig om als ouder uw kind hierin te begeleiden?
Huiswerkbegeleiding bij Judith4kids

Begeleiding

Samen zetten we de schouders eronder! Door te kijken naar de behaalde resultaten, de leerstrategie├źn, de organisatie van het huiswerk en door extra uitleg over de leerstof en oefening hiervan, kan de leerling betere resultaten halen op school en steeds zelfstandiger worden op leergebied.

Vaak is het voor ouders lastig om zelf kinderen in alle rust leerstof uit te leggen en te overhoren. Onderwijspraktijk Judith4kids biedt graag de oplossing!

Bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie speelt begrijpend lezen en het kunnen samenvatten van teksten een grote rol. Hiervoor kunnen handvatten gegeven worden en de leerstof van school kan samen doorgenomen worden.

Specialisatie als begeleider

Mijn specialisatie voor de begeleiding van leerlingen van het Voortgezet Onderwijs is de Nederlandse taal en de moderne talen Engels, Frans en Duits. Denk hierbij aan zowel schrijf-, spreek-, luister-, als leesvaardigheid. Hiervoor heb ik diverse opleidingen gevolgd, onder andere over vreemde talenonderwijs aan dyslectici.