Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Heeft uw kind behoefte aan extra uitdaging (bijvoorbeeld door meer- of hoogbegaafdheid), dan kan Onderwijspraktijk Judith4kids hiervoor zorgen.

Ieder kind heeft namelijk recht op passend onderwijs, maar in de praktijk blijkt dat er voor kinderen met een hoge intelligentie niet altijd toereikende begeleiding en onderwijs op maat geboden wordt. Onderpresteren en gedragsproblemen kunnen hierdoor het gevolg zijn. Onderwijspraktijk Judith4kids biedt maatwerk voor talenten!