Wie ben ik?

judith van bommel
Judith van Bommel
Mijn naam is Judith van Bommel. In januari 2005 ben ik afgestudeerd aan de PABO van Hogeschool Inholland in Rotterdam. Vervolgens heb ik bijna 10 jaar voor de klas gestaan in Rotterdam, Drunen en ’s-Hertogenbosch. Ik heb gewerkt in het gewone en speciale basisonderwijs en daarnaast in het voortgezet speciaal onderwijs (een mytylschool). De meeste tijd heb ik op een Montessorischool gewerkt. Ik woon samen met mijn gezin in Sprang-Capelle.

Na de middelbare school deed ik de studie Economisch Linguïstisch aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch (diploma juli 1999), veelal vanwege mijn grote interesse voor talen, zoals Nederlands, Engels, Frans en Spaans. Ik ben ontzettend blij dat ik in 2003 de overstap heb gemaakt van een kantoorbaan naar het onderwijs, omdat ik erg graag met kinderen werk en iets in hun ontwikkeling wil betekenen. Door het lesgeven heb ik ervaringen opgedaan in het begeleiden van zorgleerlingen met diverse leerproblemen, zoals hoogbegaafdheid en autisme. Diverse nascholingen zorgden voor extra verdieping in bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, faalangst en dyslexie. Ook heb ik een cursus gevolgd over vreemde talenonderwijs op het voortgezet onderwijs, voornamelijk gericht op leerlingen met leerproblemen (zoals dyslectici).

Specialisatie als remedial teacher

In juli 2013 heb ik het diploma voor de Master Special Educational Needs (leraar speciaal onderwijs) gehaald aan de Hogeschool Fontys te Tilburg. Hierbij koos ik voor de specialisaties rekenen (o.a. dyscalculie), lezen en spelling (o.a. dyslexie) en motoriek.

Sinds januari 2014 ben ik werkzaam als Remedial Teacher (vaak ook als RT’er aangeduid), huiswerkbegeleider en coach voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Hiervoor heb ik een praktijk aan huis opgezet. Ook kan ik op locatie ondersteuning bieden, zoals op school of bij het kind thuis. Regelmatig vervul ik arrangementen voor leerlingen die door het Samenwerkingsverband zijn afgegeven. De kosten van de RT worden dan door het arrangement gefinancierd. Ik werk op reguliere basisscholen, sbo scholen, maar heb ook ervaring in het speciaal onderwijs. Thuis help ik middelbare scholieren met bijvoorbeeld lastige grammatica, het leren van woorden of andere grote hoeveelheden leerstof en het plannen van het huiswerk.

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers).

Mijn drijfveren

Helemaal fantastisch vind ik het dat ik nu door een eigen praktijk alle opgedane kennis en ervaringen met elkaar kan koppelen. Ik kan het onderwijs afstemmen op de leerling en de aandacht geven die gewenst wordt. Voortdurend houd ik me bezig met de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Interesse voor het vakgebied en de leerling zorgen ervoor dat ik enorm geniet van mijn werk. Naast plezier vind ik geduld en respect onmisbaar om te kunnen presteren. Graag wil ik het beste uit mijn leerlingen én mezelf halen!