Taal – Dyslexie

Lezen, spelling en overige taalactiviteiten (bijvoorbeeld vanwege dyslexie)

Dyslexie

  • Heeft uw kind moeite met de basisstof van (begrijpend) lezen, spelling of andere taalproblemen op de basis- of middelbare school?
  • Heeft uw kind dyslexie?
  • Heeft uw kind behoefte aan extra uitleg, herhaling en oefening of een andere benadering dan op school?

Onderwijspraktijk Judith4kids kan kinderen begeleiden met lees- en/of spellingproblemen voor leerlingen met en zonder dyslexie, zoals bij het automatiseren van woordbeelden, vloeiend lezen, tempolezen, het begrijpend lezen en het leren en toepassen van de spellingsregels.

Daarnaast kan er begeleiding gegeven worden bij overige taalactiviteiten, zoals bijles in ontleden en woordbenoemen.

Meer over dyslexie

Dyslexie wordt in Nederland omschreven als een hardnekkig probleem bij het aanleren van lezen of spellen en/of het vlot toepassen hiervan (zie bijvoorbeeld www.steunpuntdyslexie.nl of www.balansdigitaal.nl). Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven veel te moeizaam, vergeleken met de intelligentie van de leerling. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Het kan gaan om een combinatie van lees- en spellingsproblemen, maar ze kunnen ook los van elkaar voorkomen.

Voor een leerling met dyslexie wordt op school een zorgplan opgesteld. Onderwijspraktijk Judith4kids kan helpen met de uitvoering hiervan.

Wilt u meer weten over mijn begeleiding bij dyslexie? Neem vandaag nog contact met me op!